om hästmassage

Historia

 

 


Massage är ett beröringsspråk, förmodligen det äldsta språket i världen. Olika former av massage har användts sedan urminnes tider. Redan före Kristus tid finns det nertecknad i böcker om olika mediciners och behandlingsmetoders inverkan. Att massera hästar och hundar gjorde även de gamla grekerna. I det forntida Egypten hade veterinärerna assistenter som masserade djuren. 

"Svensk klassisk massage" på människor är känt över hela värden som en kvalitetsstämpel på behandlingsformen och det finns flera skolor i bla USA som har det som grund i sina kurser. Om man söker på nätet om det, får man upp många träffar. Den som utarbetade detta sätt att massera var sjukgymnasten och gymnastikläraren Per Henrik Ling (1776-1839). I början av 1900 talet började man överföra Lings metoder på djur. Veterinärerna upptäckte att massage i förebyggande och rehabiliterande syfte var mycket framgångsrikt. Det påskyndade läkningen samt att det blev mindre ärr vävnader. 

Hästmassagens fader i USA är Jack Meahger, han har utvecklat en speciell stresspunktbehandling som går ut på att stimulera påfrestningar i hästens olika senfästen. Enligt Jack kan massagen öka hästens prestationsförmåga med 20 %. 

En massage behandling

Första gången jag kommer ut kan det vara olika på behandling. Jag tar hänsyn till

Hur van hästen är vid behandling

Om hästen är eller har varit skadad - rehabilitering

Varför jag är där

Om det är massage på en frisk häst som behöver släppa spänningar så gör jag en helkroppsmassage

Är det en häst som har eller har haft skada så letar jag efter symptom och orsak. Det är inte alltid jag hittar det på en gång. Om hästen har mycket försvar (har gått med skadan länge) så tar det längre tid innan jag kan komma fram till orsaken. I dessa fall kommer jag tillbaka tre gånger med 3-4 dagars mellanrum för att arbeta på rätt sätt. 

Jag släpper på försvar och behandlar skadan. Man kan inte gå för fort fram eftersom det då kan få motsatt effekt. En sak i taget. Vid behov använder jag Biollight. 

Om jag tycker att det behövs hjälp inifrån så diskuterar vi det. 

När hästen är behandlad dessa tre gånger så får hästen vila och ägaren får ha uppsikt. Därefter diskuterar vi fram hur vi går vidare. Träning, massage och eventuella kosttillskott. 

Man måste se på hela hästen för att få ett starkt och hållbart resultat. Qvick-fix är inget jag tror på. 

Tävlande hästar behöver massage regelbundet för att släppa spänningar och göra kroppen mjuk och smidig

Rehabilitering är olika beroende på skadan och hur länge hästen varit skadad

Ridhästar behöver man gå igenom varannan månad för att se att det inte finns några problem. Eller så snart ägaren/ryttaren upptäcker en skada eller att hästen beter sig annorlunda. 

Satsa på detta - så får du en frisk och hållbar häst

Välkommen till www.goodlifeforall.n.nu.

Få nyhetsbrev och erbjudanden

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)